Tin tức

Phân khúc nhựa vinyl thống trị thị trường và chiếm thị phần lớn nhất là 62,9% vào năm 2020

Phân khúc Vinyl chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 62,9% vào năm 2020

Dựa trên chất liệu, thị trường hàng rào nhựa toàn cầu được phân thành Vinyl, Polyethylene (PE) / Polyethylene mật độ cao (HDPE).Phân khúc vinyl thống trị thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 62,9% vào năm 2020. Sự tăng trưởng này là do dễ dàng lắp đặt, sẵn có nhiều, sức mạnh vượt trội, bảo trì thấp và các đặc tính cơ học khác của vật liệu hàng rào vinyl.

Mảng Picket Fence chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 45,15% vào năm 2020

Dựa trên sản phẩm, thị trường hàng rào nhựa toàn cầu được phân khúc thành Hàng rào đường sắt & hàng rào, hàng rào Picket, hàng rào liên kết lưới / chuỗi, Gates.Phân khúc hàng rào cầu gai chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 45,15% vào năm 2020. Sự tăng trưởng này là do quá trình xây dựng và lắp đặt hàng rào đơn giản.

Phân khúc bảo mật chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 50,9% vào năm 2020

Dựa trên ứng dụng, thị trường hàng rào nhựa toàn cầu được phân chia thành quyền riêng tư, ranh giới, tạm thời.Phân khúc riêng tư chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất là 50,9% vào năm 2020. Sự tăng trưởng này là do nhu cầu ngày càng tăng về tính thẩm mỹ cao cấp trong các tòa nhà trong nước cùng với sự gia tăng các hoạt động xây dựng và cải tạo.

Phân khúc nhà ở chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất 55,9% vào năm 2020

Dựa trên Người dùng cuối, thị trường hàng rào nhựa toàn cầu được phân khúc thành nông nghiệp, dân cư, thương mại và công nghiệp.Phân khúc nhà ở chiếm lĩnh thị trường và chiếm thị phần lớn nhất với 55,9% vào năm 2020. Sự tăng trưởng này là do các dự án xây dựng và cải tạo khu dân cư ngày càng tăng và sự gia tăng chi tiêu công vào các dự án xây dựng khu dân cư.


Thời gian đăng: 11-18-2021